Vippindikatorn – perfekt för att kontrollera skevhet i axlar.

I maskiner är det ofta avgörande hur precisa axlar är vid rotation. En skev axel kommer att orsaka friktionsvärme och därmed öka slitaget i maskinen. I vissa maskiner med höga rotationshastigheter, kan det t.o.m. vara förenat med livsfara för operatören invid en maskin med sådana obalanser. En vippindikator – digital eller analog kommer då väl till pass för att kontrollera skevhet i en axel. Låt vipparmen löpa mot själva axeln, och läs av maximala värdet som fås i ett givet läge på axeln. Köp till ett magnetstativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *