Schut

{ "DIGITALA LÄNGDMÄTNINGSSYSTEM": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Magnescale SJ700A skalsystem med gynnsamt förhållande mellan pris och prestanda", "page": 7 }, { "name": "Magnescale GB-ER universella skalsystem", "page": 8 }, { "name": "Magnescale Digiruler SL130 skala system för ett stort mätområde", "page": 9 }, { "name": "Magnescale SR-721SP skala system för confned utrymmen", "page": 10 }, { "name": "Magnescale DK805SB/812SB mätare", "page": 12 }, { "name": "Magnescale DK10/25/50/100/155/205 mätare", "page": 13 }, { "name": "Kablar och konfiguration Magnescale DK mätare", "page": 14 }, { "name": "Magnescale DF805S/812S mätare MF10 Digital toleransindikator", "page": 14 }, { "name": "Magnescale MT30 USB-adapter för DT-sonder", "page": 15 }, { "name": "Magnescale DS805S/812S USB-mätare", "page": 15 }, { "name": "Magnescale DT mätare", "page": 16 }, { "name": "Sondtillbehör", "page": 18 }, { "name": "Upprullningsanordning DZ176", "page": 18 }, { "name": "Upprullningsanordning DZ801", "page": 18 }, { "name": "Upprullningsdon DZ174", "page": 18 }, { "name": "Magnescale LG20- och LH70/71-displayenheter", "page": 19 }, { "name": "Magneskalig MD20B-detektor (för SR-721SP)", "page": 20 }, { "name": "Magnescale LG20, LH70/71 och LY71/72 displayenheter", "page": 20 }, { "name": "Magnescale LY71/72 displayenheter", "page": 21 }, { "name": "Magnescale LT10A/11A DISPLAYENHETER", "page": 22 }, { "name": "Magnescale LT20A/30 displayenheter", "page": 23 } ] }, "SKIVBROMSOK": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Absoluta digitala skivbromsok", "page": 25 }, { "name": "Digitala skjutmått med utmärkt förhållande mellan pris och prestanda", "page": 25 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok", "page": 26 }, { "name": "Digitala skivbromsok", "page": 26 }, { "name": "Digitala skivbromsok med hållfunktion", "page": 27 }, { "name": "Digitala skivbromsok med min/max funktion", "page": 27 }, { "name": "Digitala skjutmått 0,005 mm", "page": 28 }, { "name": "Digitala solfångare", "page": 28 }, { "name": "Digitala skjutmått med glaslinjal", "page": 29 }, { "name": "Digitala skivbromsok med toleransfunktion", "page": 30 }, { "name": "Digitala skjutmått med roterbar LCD-display", "page": 30 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok IP54", "page": 31 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok IP54", "page": 32 }, { "name": "Digitala skivbromsok IP54", "page": 33 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok IP54", "page": 33 }, { "name": "TESA TWIN-Cal digitala skjutmått", "page": 34 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic skjutmått", "page": 35 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic Solar-ok IP67", "page": 35 }, { "name": "Digitala kolfber-ok", "page": 36 }, { "name": "Digitala skivbromsok IP67", "page": 36 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok IP67", "page": 37 }, { "name": "Digitala skivbromsok IP67", "page": 37 }, { "name": "TESA-Cal absoluta digitala skivbromsok IP67", "page": 38 }, { "name": "TESA TWIN-Cal absoluta digitala skivbromsok IP67", "page": 39 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic", "page": 40 }, { "name": "Kylvätskesäker", "page": 40 }, { "name": "skivbromsok IP67", "page": 40 }, { "name": "Digitala skjutmått med mätytor av volframkarbid", "page": 41 }, { "name": "Digitalt skjutmått med lång mätback", "page": 41 }, { "name": "Digitala skjutmått med glidbar mätback", "page": 42 }, { "name": "Digitala skjutmått för mätning av mittavstånd", "page": 42 }, { "name": "Digitalt skivbromsok med stiftformad ambolt", "page": 43 }, { "name": "Skivbromsok med stora mätytor", "page": 43 }, { "name": "Digitala skjutmått med utvändiga vinklade mätbackar", "page": 44 }, { "name": "Digitala skjutmått med spetsiga mätbackar", "page": 44 }, { "name": "Digitala skjutmått med utvändiga vinklade mätpinnar", "page": 45 }, { "name": "Digitala skjutmått med invändiga vinklade mätpinnar", "page": 45 }, { "name": "Digitala skjutmått med utvändiga vinklade mätbackar", "page": 46 }, { "name": "Digitala skjutmått med invändiga vinklade mätbackar", "page": 46 }, { "name": "Digitala skjutmått för invändig längdmätning", "page": 47 }, { "name": "Digitalt skivbromsok för spårmätning", "page": 47 }, { "name": "Digitala skjutmått med spetsig ambolt", "page": 48 }, { "name": "Digital ok med fyrkantig, spetsig ambolt", "page": 48 }, { "name": "Digitala tandtjockleksok", "page": 49 }, { "name": "Digitalt skivbromsok med prismatisk ambolt", "page": 49 }, { "name": "Skivbromsok med digital radie", "page": 50 }, { "name": "Digitala skjutmått med långa mätknivar", "page": 50 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 51 }, { "name": "Digitala skjutmått för interna mätningar", "page": 51 }, { "name": "Mitutoyo kalipprar för speciella ändamål", "page": 52 }, { "name": "Mitutoyo kalipprar för speciella ändamål (fortsättning)", "page": 53 }, { "name": "Absoluta digitala skivbromsok för verkstäder", "page": 54 }, { "name": "Digitala lätta skivbromsok", "page": 55 }, { "name": "Digitala lätta skivbromsok", "page": 55 }, { "name": "Digitala lättviktskaliprar för kolverkstäder", "page": 56 }, { "name": "Digitala skivbromsok i aluminium", "page": 56 }, { "name": "TESA TWIN-Cal digitala skivbromsok IP67", "page": 57 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic skivbromsok", "page": 58 }, { "name": "Digitala kolskivbromsok IP65", "page": 59 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic kolskivbromsok", "page": 60 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok", "page": 61 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok", "page": 62 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok", "page": 63 }, { "name": "Digitala lättviktiga universalkaliprar för verkstad", "page": 64 }, { "name": "HELIOS-PREISSER universella digitala skivbromsok", "page": 65 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok", "page": 66 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok IP67", "page": 66 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok med indikatorklocka", "page": 66 }, { "name": "Mitutoyo-skivbromsok", "page": 68 }, { "name": "TESA-SKIVBROMSOK", "page": 68 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 69 }, { "name": "Högkvalitativa skivbromsok i plast från Schweiz", "page": 69 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 70 }, { "name": "Mitutoyokaliprar", "page": 71 }, { "name": "TESA-OK med utvändiga vinklade mätbackar", "page": 72 }, { "name": "TESA-OK", "page": 72 }, { "name": "Skivbromsok till verkstad", "page": 73 }, { "name": "Parallaxfria lätta skivbromsok", "page": 73 }, { "name": "Skivbromsok till verkstad", "page": 74 }, { "name": "HELIOS-PREISSER verkstadsklockor", "page": 75 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 82 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 83 }, { "name": "HELIOS-PREISSER DJUPKALIPER", "page": 84 }, { "name": "TESA TWIN-Cal digitala djupmätare IP67", "page": 85 }, { "name": "TESA-DJUPMÄTARE", "page": 86 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic djupkaliper", "page": 87 }, { "name": "Skivbromsok", "page": 88 }, { "name": "Digitala lättviktiga djupmätare med runda djupstänger", "page": 89 }, { "name": "Digitala lättviktiga skivbromsok", "page": 89 }, { "name": "Digitala djupmätare med runda djupstänger", "page": 90 }, { "name": "Digital djupmätare", "page": 90 }, { "name": "Digital djupmätare", "page": 90 } ] }, "TILLBEHÖR TILL SKIVBROMSOK": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Universella tillbehör till digitala skivbromsok", "page": 67 }, { "name": "Universella digitala skivbromsok med indikatorklocka (fortsättning)", "page": 67 }, { "name": "Sonduppsättning för skivbromsok", "page": 76 }, { "name": "Djupmätningsunderlag för skivbromsok", "page": 77 }, { "name": "Djupmätningsunderlag för skivbromsok", "page": 77 }, { "name": "Skivbromsok inspektionssats", "page": 77 }, { "name": "Mitutoyo djupmätningsbaser för skjutmått", "page": 78 }, { "name": "TESA djupmätningsbas för skjutmått", "page": 78 }, { "name": "Mitutoyo skivbromsok inspektionsset", "page": 78 }, { "name": "Träfodral för skjutmått", "page": 79 }, { "name": "Skivbromsokhållare", "page": 80 }, { "name": "Fodral för skjutmått", "page": 80 }, { "name": "Digital vinkelrätare", "page": 80 }, { "name": "Mätinstrument inställda", "page": 81 }, { "name": "Mätinstrument inställda", "page": 81 }, { "name": "Mätinstrument inställda", "page": 81 } ] }, "DJUPMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Djupmätare för kilspåens djup", "page": 91 }, { "name": "Djupindikatorer för Käfer", "page": 91 }, { "name": "Djupmätare för kilspårsdjup", "page": 91 }, { "name": "Digital djupmätare", "page": 91 } ] }, "MIKROMETRAR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala mikrometrar", "page": 93 }, { "name": "Digitala mikrometrar", "page": 94 }, { "name": "Digitala mikrometrar med dubbeldisplay", "page": 94 }, { "name": "Mikrometrar med räknare", "page": 95 }, { "name": "Digitala mikrometrar med toleransindikering", "page": 95 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic mikrometer", "page": 96 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic Quick-mikrometrar", "page": 96 }, { "name": "Absoluta digitala mikrometrar med toleransindikering IP54", "page": 97 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP54", "page": 98 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65", "page": 98 }, { "name": "Digitalt snabbt justerbart externt mätinstrument IP65", "page": 99 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65", "page": 100 }, { "name": "TESA Micromaster digital", "page": 101 }, { "name": "capa µ", "page": 101 }, { "name": "mikrometer IP54", "page": 101 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic och", "page": 102 }, { "name": "QuantuMike", "page": 102 }, { "name": "mikrometer IP65", "page": 102 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic Submicrometer MDH", "page": 103 }, { "name": "Mitutoyo Quick Mini digital snabbtjockleksmätare", "page": 103 }, { "name": "Mikrometrar", "page": 104 }, { "name": "Mikrometrar 0,001 mm, parallaxelfria", "page": 105 }, { "name": "Snabbjusterbara mikrometer", "page": 105 }, { "name": "Mitutoyo lätta mikrometrar", "page": 106 }, { "name": "TESAMIKROMETER", "page": 106 }, { "name": "Mitutoyomikrometrar med spärrhake", "page": 107 }, { "name": "Mitutoyomikrometrar", "page": 107 }, { "name": "Mikrometrar med stort mätområde", "page": 108 }, { "name": "Mikrometrar med stort mätområde", "page": 109 }, { "name": "Mikrometrar med justerbar ambolt med indikatorklocka", "page": 109 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65 med stort mätområde", "page": 110 }, { "name": "Minimikrometer", "page": 111 }, { "name": "Mikrometrar med indikatorklocka", "page": 111 }, { "name": "Mikrometer med extra stort mätområde", "page": 111 }, { "name": "Toleransmikrometer med två spindlar", "page": 112 }, { "name": "Toleransmikrometer med precisionsindikator", "page": 112 }, { "name": "Mätklockor", "page": 113 }, { "name": "Digitala vertikala mikrometrar", "page": 113 }, { "name": "Mikrometrar med små mätytor", "page": 114 }, { "name": "Mikrometrar med sfärisk ambolt", "page": 115 }, { "name": "Universella mikrometrar med utbytbara amboltar", "page": 116 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65 med stiftformad ambolt", "page": 117 }, { "name": "Digitala mikrometrar med speciella mätbackar", "page": 117 }, { "name": "Kuggstångsmikrometer", "page": 118 }, { "name": "Universalmikrometer", "page": 119 }, { "name": "Djuprammikrometer", "page": 120 }, { "name": "Mikrometer för bromsskiva", "page": 121 }, { "name": "Digitala mikrometrar IP65 med stora amboltar", "page": 121 }, { "name": "Mikrometrar med extra stora mätytor", "page": 122 }, { "name": "Plåtmikrometer", "page": 122 }, { "name": "Växelmikrometer", "page": 123 }, { "name": "Mikrometrar med prismformad ambolt", "page": 124 }, { "name": "Mikrometrar med en spetsig mätyta", "page": 125 }, { "name": "Mikrometrar med spetsiga mätytor", "page": 125 }, { "name": "Bladmikrometer", "page": 126 }, { "name": "Skruvgängmikrometer", "page": 127 }, { "name": "Skruvgängmikrometer (fortsättning)", "page": 128 }, { "name": "Trådar för gängmätning", "page": 129 }, { "name": "Tråd- och kulmikrometer", "page": 130 }, { "name": "CAN-sömmikrometer", "page": 130 }, { "name": "Navmikrometer", "page": 130 }, { "name": "Mitutoyo mikrometrar för särskilda ändamål", "page": 131 }, { "name": "Mitutoyo specialmikrometer (fortsättning)", "page": 132 }, { "name": "TESA SPECIALMIKROMETER", "page": 133 } ] }, "MIKROMETERTILLBEHÖR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Fastställande av standarder", "page": 134 }, { "name": "Fastställande av standarder", "page": 134 }, { "name": "Inställning av mätare", "page": 134 }, { "name": "Mätkraftindikatorer", "page": 135 }, { "name": "Mikrometerstativ", "page": 135 }, { "name": "Mikrometerstativ", "page": 135 }, { "name": "Kulfästen", "page": 135 }, { "name": "Vikbart mikrometerstativ", "page": 135 }, { "name": "Sonduppsättning för mikrometer", "page": 136 }, { "name": "Mikrometerinspektionssatser", "page": 136 }, { "name": "Gäng- och toleranstabeller", "page": 136 } ] }, "DJUPMIKROMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala djupmikrometrar IP65", "page": 137 }, { "name": "Djupmikrometer", "page": 138 }, { "name": "Mitutoyodjupmikrometer", "page": 139 } ] }, "MIKROMETERHUVUDEN": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Mikrometerhuvud med räknare", "page": 140 }, { "name": "Mikrometerhuvuden", "page": 140 }, { "name": "Digitala mikrometerhuvuden", "page": 141 }, { "name": "Mitutoyomikrometerhuvuden", "page": 142 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic mikrometerhuvud IP65", "page": 143 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic mikrometerhuvud", "page": 143 } ] }, "INRE MIKROMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Trepunktsinterna mikrometer", "page": 145 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer (fortsättning)", "page": 146 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer", "page": 147 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer (fortsättning)", "page": 148 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer", "page": 149 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer (fortsättning)", "page": 150 }, { "name": "Digitala trepunktsinterna mikrometrar IP65", "page": 151 }, { "name": "Digitala trepunktsinterna mikrometrar IP65 (fortsättning)", "page": 152 }, { "name": "Digitala trepunktsinterna mikrometrar", "page": 153 }, { "name": "Digitala trepunktsinterna mikrometer upp till 1000 mm", "page": 154 }, { "name": "TESA Imicro trepunktsinterna mikrometer", "page": 155 }, { "name": "TESA IMICRO-TILLÄGG", "page": 156 }, { "name": "TESA Imicro trepunktsinterna mikrometer i satser", "page": 156 }, { "name": "TESA-CENTRERINGSANORDNING", "page": 156 }, { "name": "TESA Imicro digitala trepunktsinterna mikrometrar (fortsättning)", "page": 158 }, { "name": "Mitutoyo Holtest trepunktsinterna mikrometer", "page": 159 }, { "name": "Mitutoyo Holtest digitala trepunktsinterna mikrometer", "page": 160 }, { "name": "Mitutoyo Borematic digitala trepunktsinterna mikrometrar", "page": 161 }, { "name": "Trepunktsinterna mikrometer", "page": 162 }, { "name": "Inre mikrometer", "page": 180 } ] }, "INRE MIKROMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TESA Imicro digital", "page": 157 }, { "name": "capa µ", "page": 157 }, { "name": "trepunktsinterna mikrometer", "page": 157 } ] }, "INTERNA MÄTINSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Mätur för genomgående borrningar", "page": 163 }, { "name": "Interna mätinstrument", "page": 164 }, { "name": "Inre mätinstrument för påfåglar", "page": 165 }, { "name": "Mitutoyo borrmätare med indikatorklocka", "page": 166 }, { "name": "Krœplin digital internal measuring instruments (3-point)", "page": 167 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument", "page": 168 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument för stora djup", "page": 169 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument med kulprober", "page": 170 }, { "name": "Schwenk Varios interna mätinstrument", "page": 171 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument för blinda borrningar", "page": 171 }, { "name": "Schwenk Rabitos interna mätinstrument", "page": 172 }, { "name": "Schwenks interna mätinstrument/konturmätare", "page": 172 }, { "name": "Marposs M1 Star inre borrmätare", "page": 173 }, { "name": "Marposs I-Wave2", "page": 174 }, { "name": "Vevaxelmätare", "page": 182 }, { "name": "Diatest vevaxelmätare", "page": 182 }, { "name": "Digitala interna mätinstrument", "page": 185 }, { "name": "Interna mätinstrument", "page": 186 }, { "name": "Krœplin digital internal measuring instruments", "page": 190 }, { "name": "Krœplin internal measuring instruments Intertest", "page": 191 }, { "name": "Overview Krœplin internal measuring instruments", "page": 192 } ] }, "INSTÄLLNINGSINSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Mitutoyo inställningsinstrument för interna mätinstrument", "page": 175 }, { "name": "Mitutoyo inställningsinstrument för stavmikrometer", "page": 175 }, { "name": "Inställningsinstrument för interna mätinstrument", "page": 176 }, { "name": "Inställningsmätare för inre mikrometer", "page": 176 }, { "name": "Verktygsförinställare", "page": 255 } ] }, "STICKMIKROMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Stickmikrometer", "page": 177 }, { "name": "Digitala pinnmikrometersatser", "page": 178 }, { "name": "Stickmikrometeruppsättningar", "page": 178 }, { "name": "Invändiga mikrometrar med utbytbara amboltar", "page": 179 } ] }, "INT.": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Spårmikrometer", "page": 181 }, { "name": "Tvåpunktsinterna mätinstrument", "page": 181 } ] }, "TELESKOPMÄTARE /PLUGGMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Teleskopiska mätare", "page": 183 }, { "name": "Pluggmätare för små borrningar (blind/genomgående)", "page": 183 } ] }, "INTERNT": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digitalt internt mätinstrument", "page": 184 }, { "name": "Digitalt externt mätinstrument", "page": 184 }, { "name": "Krœplin digital internal and external measuring instruments", "page": 189 }, { "name": "Wooden cases for Krœplin internal and external measuring instruments", "page": 193 }, { "name": "Holders for Krœplin internal and external measuring instruments", "page": 193 }, { "name": "Krœplin internal measuring instruments Intertest", "page": 194 }, { "name": "Krœplin external measuring instruments Pocotest", "page": 194 }, { "name": "Universella mätinstrument", "page": 207 }, { "name": "Universella mätinstrument (fortsättning)", "page": 208 }, { "name": "HELIOS-PREISSER universell mätare", "page": 209 }, { "name": "TESA UNIMASTER", "page": 209 } ] }, "EXTERNA MÄTINSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala externa mätinstrument", "page": 187 }, { "name": "Externa mätinstrument", "page": 188 }, { "name": "Krœplin digital external measuring instruments", "page": 195 }, { "name": "Krœplin external measuring instruments Oditest", "page": 196 }, { "name": "Overview Krœplin external measuring instruments", "page": 197 }, { "name": "Digital tjockleksmätare", "page": 198 }, { "name": "Digitala tjockleksmätare", "page": 198 }, { "name": "Digitala externa mätinstrument", "page": 199 }, { "name": "Digitala mätare för snabbtjocklek", "page": 199 }, { "name": "Tjockleksmätare", "page": 200 }, { "name": "Tjockleksmätare med rullmätinsats", "page": 200 }, { "name": "Mätare för Käfer-fickans tjocklek", "page": 201 }, { "name": "Mätare för Käfertjocklek", "page": 201 }, { "name": "Mätare för folietjocklek", "page": 202 }, { "name": "Käfer digitala tjockleksmätare", "page": 202 }, { "name": "Käfer-tjockleksmätare med rullmätare", "page": 202 }, { "name": "Tjockleksmätare för flm-mätning", "page": 203 }, { "name": "Externa mätinstrument", "page": 203 }, { "name": "Externa mätinstrument för påfåglar", "page": 203 }, { "name": "Rörets väggtjockleksmätare", "page": 204 }, { "name": "Påfågelns universella tjockleksmätare", "page": 204 }, { "name": "Tjockleksmätare", "page": 205 }, { "name": "Digitala externa mätinstrument", "page": 206 } ] }, "RATTINDIKATORER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala indikatorklockor 0,01 och 0,001 mm", "page": 211 }, { "name": "Absoluta digitala indikatorklockor", "page": 212 }, { "name": "Absoluta digitala indikatorklockor", "page": 213 }, { "name": "Digitala indikatorklockor", "page": 214 }, { "name": "Digitala indikatorklockor", "page": 214 }, { "name": "Absoluta horisontella digitala indikatorklockor", "page": 215 }, { "name": "Digital indikatorklocka med beräkningsfunktion", "page": 215 }, { "name": "Mitutoyo Absolut Digimatic indikatorklocka 0,01 mm ID-U", "page": 216 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic rattindikatorer ID-S / ID-S Solar", "page": 216 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic-indikatorer ID-C", "page": 217 }, { "name": "Mitutoyos absoluta digimatiska indikatorklockor ID-B och ID-N", "page": 218 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic-indikatorer med beräkningsfunktion ID-C", "page": 219 }, { "name": "Digitala indikatorklockor TESA DIGICO", "page": 220 }, { "name": "Digitala minirattindikatorer TESA Digico 12/12-HP", "page": 221 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic-indikatorer ID-F/ID-H", "page": 222 }, { "name": "Magnescale digital indikator", "page": 223 }, { "name": "Digitala indikatorer", "page": 223 }, { "name": "Rattindikatorer 0,01 mm", "page": 224 }, { "name": "Rattindikatorer 0,01 mm", "page": 224 }, { "name": "Rattindikatorer 0,01 mm", "page": 225 }, { "name": "Stänksäkra indikatorklockor 0,01 mm", "page": 225 }, { "name": "Rattindikatorer 0.001 mm", "page": 226 }, { "name": "Dvärgvisare 0,01 mm", "page": 226 }, { "name": "Påfågelindikatorer 0,1 och 0,01 mm", "page": 227 }, { "name": "Påfågelindikatorer 0,005 och 0,001 mm", "page": 228 }, { "name": "Påfågelindikatorer med bakre kolv", "page": 228 }, { "name": "Mitutoyo indikatorklocka 0,01 och 0,001 mm", "page": 229 }, { "name": "TESA INDIKATORKLOCKOR", "page": 230 }, { "name": "TESA INDIKATORKLOCKOR", "page": 231 }, { "name": "Käfer indikatorklockor 0,01 mm", "page": 232 }, { "name": "Käfer indikatorklockor 0,01 mm", "page": 232 }, { "name": "Käfer Feinika indikatorklocka 0.001 mm", "page": 233 }, { "name": "Käfer indikatorklockor 0,01 mm", "page": 233 }, { "name": "Käfer Compika precisionsindikatorer", "page": 234 }, { "name": "Noggrannhetsindikator", "page": 234 }, { "name": "Schwenks precisionsindikatorer", "page": 235 }, { "name": "TESA-PRECISIONSINDIKATORER", "page": 235 }, { "name": "Precisionsindikatorer", "page": 235 } ] }, "INSATSER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Insatser och tillägg", "page": 236 }, { "name": "Käfer-insatser", "page": 237 }, { "name": "Adaptrar för insatser", "page": 238 }, { "name": "Förlängningar för insatser", "page": 238 }, { "name": "Djupmätningsbaser för indikatorklockor", "page": 238 }, { "name": "Djupmätningsbaser för indikatorklockor", "page": 239 }, { "name": "Broar", "page": 239 } ] }, "ÅTERGÅNGSSPAKAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Återgångsspakar", "page": 240 }, { "name": "Återgångsspak", "page": 240 }, { "name": "Återgångsspak", "page": 240 }, { "name": "Återgångsspak", "page": 240 }, { "name": "Mitutoyos återgångsspakar", "page": 240 }, { "name": "Återgångsspakar", "page": 240 } ] }, "TILLBEHÖR FÖR INDIKATORKLOCKOR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Klämbussning", "page": 241 }, { "name": "Klämbussning", "page": 241 }, { "name": "Sond av vridbar typ", "page": 241 }, { "name": "Vinkelsond och specialsond", "page": 241 }, { "name": "Vinkelsond", "page": 241 }, { "name": "Sondhållare", "page": 241 }, { "name": "Rattindikator bakåt", "page": 242 }, { "name": "Påfågel indikatortestare", "page": 242 } ] }, "INDIKATORER FÖR PROVNING AV RATTEN": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Provningsindikatorer av hävarmstyp", "page": 243 }, { "name": "Testindikatorer av påfågelspakstyp", "page": 244 }, { "name": "Mitutoyo mätklocka typ 0,01 mm", "page": 245 }, { "name": "Testindikatorer av Mitutoyo-spaktyp 0,001 och 0,002 mm", "page": 246 }, { "name": "Mitutoyo indikatorklocka av spaktyp", "page": 246 }, { "name": "TESTINDIKATORER av typ TESA-spak", "page": 247 }, { "name": "Testindikatorer av typen snabbvalsspak", "page": 248 } ] }, "INDIKATORER FÖR RATT- OCH SÅGTAND": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Käfer såg tandindikator", "page": 249 }, { "name": "Testindikatorer av Käfer-typ med hävarmstyp", "page": 249 } ] }, "TILLBEHÖR FÖR INDIKATORTEST": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Tillbehör för Tesa-testindikator", "page": 250 }, { "name": "Mätinsatser för indikatorklockor av hävarmstyp", "page": 250 }, { "name": "Tillbehör indikatorklockor/indikatorklockor", "page": 251 }, { "name": "Centraltillbehör", "page": 251 }, { "name": "Reducerare", "page": 251 } ] }, "CENTRERA INSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Kantfaner", "page": 252 }, { "name": "Centreringsanordning", "page": 252 } ] }, "KANTSÖKARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "3D-sonder för centrering och mätning", "page": 253 }, { "name": "Kantfaner", "page": 253 } ] }, "Z-AXELNS INSTÄLLNINGSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Z-axelns inställningsmätare", "page": 254 }, { "name": "Z-axelns inställningsmätare", "page": 254 }, { "name": "Digital Z-axel inställningsmätare", "page": 254 } ] }, "ELEKTRONISKA INDIKATORER / SONDER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Elektronisk sond och avläsningsenhet", "page": 256 } ] }, "ELEKTRONISKA INDIKATORER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TESA TWIN-T10 displayenhet för induktiv sond", "page": 257 }, { "name": "Visningsenhet för mätsonder", "page": 258 } ] }, "SONDER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TESA analoga och digitala sonder", "page": 259 }, { "name": "TESA analoga sonder", "page": 260 }, { "name": "TESA BPX44 gränssnitt", "page": 260 }, { "name": "TESA analoga sonder (fortsättning)", "page": 261 }, { "name": "Analoga sonder", "page": 262 }, { "name": "Digitala absoluta mätsonder", "page": 263 } ] }, "SONDTILLBEHÖR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Klämbussning", "page": 264 }, { "name": "Klämbussning", "page": 264 }, { "name": "Insatser", "page": 264 }, { "name": "Återgångsspakar", "page": 264 }, { "name": "Upprullningsanordning DZ801", "page": 264 }, { "name": "Sondhållare", "page": 264 }, { "name": "Klämkrage med duvetail", "page": 264 } ] }, "RATTINDIKATORSTÄLL": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Rattindikatorställ", "page": 268 }, { "name": "Rattindikatorställ", "page": 269 }, { "name": "Baser för indikatorklockor", "page": 270 }, { "name": "Magnetiska indikeringsstativ", "page": 271 }, { "name": "Magnetiska indikeringsstativ", "page": 271 }, { "name": "Fisso Classic Line indikeringsställ", "page": 272 }, { "name": "Indikatorställ för Fisso Strato Line och Strato µ-Line", "page": 273 }, { "name": "Indikatorställ för Fisso Strato Line och Strato µ-Line (fortsättning)", "page": 274 }, { "name": "Tillbehör till Fisso indikatorklockstativ", "page": 274 }, { "name": "Tillbehör till Fisso indikeringsstativ (fortsättning)", "page": 275 }, { "name": "Indikatorställ för Fissos baslinje", "page": 275 }, { "name": "Mätstativ", "page": 280 }, { "name": "Mätstativ", "page": 281 } ] }, "FLEXIBLA KYLVÄTSKESLANGAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "LED-lampa på magnetstativ", "page": 276 }, { "name": "Flexibla slangar för kylvätska med magnetbas", "page": 276 } ] }, "MÄTSTATIV": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Mätstativ", "page": 277 }, { "name": "Mätstativ", "page": 277 }, { "name": "Mätstativ", "page": 278 }, { "name": "Mätstativ med spindeljustering", "page": 278 }, { "name": "Mätstativ", "page": 279 }, { "name": "Mätstativ", "page": 279 }, { "name": "Mätstativ", "page": 282 }, { "name": "Mätbord", "page": 282 }, { "name": "Mätstativ", "page": 282 }, { "name": "Mätstativ", "page": 283 }, { "name": "Mätstativ", "page": 283 } ] }, "BÄNKCENTER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Bänkcentrum", "page": 284 }, { "name": "Bänkcenter", "page": 285 }, { "name": "Bänkcentrum", "page": 286 }, { "name": "Bänkcentrum", "page": 286 }, { "name": "Fisso run out testare och balanseringsenheter", "page": 287 } ] }, "YTPLÅTAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Ytplåtar av granit", "page": 288 }, { "name": "Ytplåtar av gjutjärn", "page": 289 }, { "name": "Finskrapad platta (din 876/1) med lapp- och inspektionsyta", "page": 289 } ] }, "YTPLÅTSTILLBEHÖR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Ytplattans stöd", "page": 290 }, { "name": "Stödsats för ytplattor", "page": 290 } ] }, "YTPLÅTSTATIV": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Ytplåtstativ", "page": 291 }, { "name": "Granitplåtrengörare", "page": 292 }, { "name": "Ytplåtstativ", "page": 292 } ] }, "V-BLOCKS": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "X-block i par", "page": 294 }, { "name": "V-block i par", "page": 294 }, { "name": "Magnetiska V-block", "page": 295 }, { "name": "Magnetiska V-block", "page": 295 }, { "name": "Magnetiskt V-block", "page": 295 }, { "name": "Justerbara V-block", "page": 296 }, { "name": "V-block i par", "page": 296 }, { "name": "V-block i par", "page": 296 } ] }, "V-BLOCKS /INDUKTIONSBLOCK": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Magnetiska hållare", "page": 297 }, { "name": "Magnetiska induktionsblock i par", "page": 297 }, { "name": "Granit V-block parvis", "page": 297 } ] }, "VISIER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Precisionsklämverktyg", "page": 298 }, { "name": "Hylsa som kan indexeras", "page": 298 }, { "name": "Precisionsgrader", "page": 298 }, { "name": "Precisionsgrader", "page": 299 }, { "name": "Lång modulär vises", "page": 300 }, { "name": "Modulär precision vises", "page": 300 } ] }, "VISNINGAR /SINUSPLATTOR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Kort modulär vises", "page": 301 }, { "name": "Precisions sinusplattor", "page": 301 } ] }, "PARALLELLA BLOCK /VINKELBLOCK": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Parvisa fyrsidiga parallella block av gjutjärn", "page": 302 }, { "name": "Gjutjärnsvinkelblock med flera klämmöjligheter", "page": 302 }, { "name": "Kvadratiska block av granit med V-mutter och gängade hål", "page": 302 } ] }, "KLÄMBORD /VINKELPLATTOR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Klämbord i gjutjärn med flera klämmöjligheter", "page": 303 }, { "name": "Gjutjärnsvinkelplattor med flera klämspår", "page": 303 } ] }, "VINKELPLATTOR/ CYLINDRISKA RUTOR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Vinkelplattor av gjutjärn", "page": 304 }, { "name": "Stålcylindriska rutor", "page": 304 }, { "name": "Stålcylindriska rutor", "page": 304 } ] }, "KVADRATER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Granitrutor", "page": 305 }, { "name": "Granitrutor", "page": 305 }, { "name": "Plattstålsrutor", "page": 307 }, { "name": "Platta rutor av rostfritt stål", "page": 308 }, { "name": "Träfodral för fyrkanter", "page": 308 }, { "name": "Platta rutor av rostfritt stål", "page": 309 }, { "name": "Plattstålsrutor", "page": 309 }, { "name": "Stålrutor med botten", "page": 310 }, { "name": "Kvadrater i rostfritt stål med botten", "page": 311 }, { "name": "Träfodral för fyrkanter", "page": 311 }, { "name": "Stålrutor med botten", "page": 312 }, { "name": "Kvadrater i rostfritt stål med botten", "page": 312 }, { "name": "Kvadrater i härdat rostfritt stål med tung balk", "page": 313 }, { "name": "Flänsrutor", "page": 313 }, { "name": "Justerbara rutor", "page": 314 }, { "name": "Fyrkanter med tung balk", "page": 314 }, { "name": "Fyrkanter med tung bjälke och knivkanter", "page": 314 }, { "name": "Fasade kantrutor", "page": 315 }, { "name": "Fasade kantrutor", "page": 315 }, { "name": "Toolmakers’ squares", "page": 316 }, { "name": "Toolmakers’ squares", "page": 316 }, { "name": "Aluminium fyrkant med gradering", "page": 316 } ] }, "KVADRATER / PARALLELLER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Keramiska rutor", "page": 306 }, { "name": "Parvisa keramiska paralleller", "page": 306 }, { "name": "Keramisk rätskiva", "page": 306 } ] }, "TOOLMAKERS’ SETS / SINE BARS": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Toolmakers’ set", "page": 317 }, { "name": "Sinusstång", "page": 317 } ] }, "PARALLELLER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Parallella stålblock", "page": 318 } ] }, "RÄTA KANTER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Räta kanter av granit", "page": 319 }, { "name": "Parvis parallellpar av granit", "page": 319 }, { "name": "Räta kanter i ljust stål och rostfritt stål din 874/1 och 874/0", "page": 320 }, { "name": "Ljusa stål och rostfritt stål raka kanter klass 3", "page": 321 }, { "name": "Räta kanter i ljust stål och rostfritt stål din 874/2", "page": 321 }, { "name": "Räta kanter i aluminium", "page": 322 }, { "name": "Träfodral för raka kanter", "page": 323 }, { "name": "Stålplattor för montering", "page": 324 }, { "name": "Gjutjärn raka kanter med handtag", "page": 325 }, { "name": "Rak aluminiumkant", "page": 325 }, { "name": "Räta kanter av bryggtyp", "page": 326 }, { "name": "Triangulära raka kanter", "page": 326 }, { "name": "Fasade rätkanter", "page": 327 }, { "name": "Fasade rätkanter", "page": 327 } ] }, "PROTRAKTORER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Universal digital vinkelmätare", "page": 329 }, { "name": "Universella digitala vinkelmätare", "page": 330 }, { "name": "Universal digital vinkelmätare", "page": 331 }, { "name": "Vinkelmätare", "page": 332 }, { "name": "Vinkelmätare med förstoringslucka", "page": 332 }, { "name": "Universal vinkelmätare", "page": 333 }, { "name": "Vinkelmätare med förstoringslucka", "page": 333 }, { "name": "Kombinerad vinkelmätare", "page": 334 }, { "name": "Kombinerad vinkelmätare", "page": 334 }, { "name": "Vinkelmätare", "page": 334 }, { "name": "Digitala vinkelmätare", "page": 335 }, { "name": "Universal digital vinkelmätare med vattenpass", "page": 336 }, { "name": "Inställningsfasning", "page": 336 }, { "name": "Vinkelmätare", "page": 336 } ] }, "PROTRAKTORER / CLINOMETERS": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Universella digitala vinkelmätare", "page": 337 }, { "name": "Magnetisk klinometer med mittpunktsfäste", "page": 337 } ] }, "CLINOMETERS": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital klinometer", "page": 338 }, { "name": "Digitala klinometrar", "page": 338 }, { "name": "Digital klinometer", "page": 339 }, { "name": "TESA Clinobevel 3 digital klinometer", "page": 341 }, { "name": "TESA Clinobevel 1-USB digital klinometer", "page": 341 }, { "name": "Klinometrar", "page": 342 }, { "name": "Klinometer", "page": 342 }, { "name": "Klinometer", "page": 342 }, { "name": "Vernierklinometrar", "page": 342 } ] }, "CLINOMETERS /INSTÄLLNINGSVERKTYG": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Laserjusteringsverktyg", "page": 340 }, { "name": "Digital klinometer", "page": 340 } ] }, "SPRITNIVÅER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digital inspektionsnivå och digital ramnivå", "page": 343 }, { "name": "Inspektionsvattennivåer", "page": 344 }, { "name": "Inspektionsvattennivåer", "page": 344 }, { "name": "Ramens andningsnivåer", "page": 345 }, { "name": "Inspektionsvattennivåer", "page": 345 }, { "name": "Ramens andningsnivåer", "page": 346 }, { "name": "Ramens andningsnivåer", "page": 346 }, { "name": "Vevaxelns vattenpass", "page": 347 }, { "name": "Aluminumsalkoholhalt", "page": 347 }, { "name": "Små vattennivåer", "page": 347 }, { "name": "Alkoholhalter med fettbas", "page": 348 }, { "name": "Vevtappsnivåer", "page": 348 }, { "name": "Cirkulära vattennivåer", "page": 349 }, { "name": "Slang vattennivå", "page": 349 } ] }, "YTJÄMNHETSPROVARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Taylor Hobson Surtronic Duo ytråhetsprovare", "page": 351 }, { "name": "Mitutoyo Surftest SJ-210 ytråhetsprovare", "page": 352 }, { "name": "Mitutoyo Surftest SJ-310 ytråhetsprovare", "page": 353 }, { "name": "Mitutoyo Surftest SJ-410 ytråhetsprovare", "page": 353 }, { "name": "TESA Rugosurf 20 ytråhetsprovare", "page": 354 } ] }, "GROVHETSPROVER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Väggdiagram", "page": 355 }, { "name": "Grovhetsprover", "page": 355 }, { "name": "Grovhetsprover för sprängda ytor", "page": 356 }, { "name": "Grovhetsprover i en uppsättning", "page": 356 } ] }, "MÄTKLOSSAR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Stålklossar", "page": 359 }, { "name": "Välj block för stålmätare", "page": 360 }, { "name": "Volframkarbidblock", "page": 361 }, { "name": "Välj volframkarbidmätare", "page": 362 }, { "name": "Keramiska mätklossar", "page": 363 }, { "name": "Välj keramiska mätblock", "page": 364 }, { "name": "Mitutoyo stål- och keramikmätare", "page": 365 }, { "name": "Långa mätblock från 125 mm", "page": 366 }, { "name": "Mitutoyo vippklämma för block med långa serier", "page": 367 }, { "name": "Välj långa mätklossar från 125 mm", "page": 367 } ] }, "TILLBEHÖR TILL MÄTKLOSSAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Välj rengöringsduk för mikrofbröst", "page": 368 }, { "name": "Skivbromsok inspektionssats", "page": 368 }, { "name": "Mikrometerinspektionssatser", "page": 368 }, { "name": "Tillbehör till mätklossar", "page": 369 }, { "name": "Hållare för mätklossar", "page": 370 }, { "name": "Plasthöljen för mätblock", "page": 370 }, { "name": "Hållare för mätklossar", "page": 370 }, { "name": "Handskar", "page": 370 }, { "name": "Mitutoyo underhållssats för stålprofilblock", "page": 371 }, { "name": "Mitutoyo mikrometer inspektionsset", "page": 371 }, { "name": "Mitutoyo skivbromsok inspektionsset", "page": 371 } ] }, "VINKELMÄTARE BLOCK /MÄTKULOR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Mätkulor av stål", "page": 372 }, { "name": "Vinkelmätare blockuppsättning", "page": 372 } ] }, "OPTISKA LÄGENHETER / PLANERA PARALLELLA OPTISKA LÄGENHETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Välj plan parallella optiska fetter", "page": 373 }, { "name": "Välj optiska fetter", "page": 373 }, { "name": "Hur man använder ett optiskt fett", "page": 374 }, { "name": "TESA optiska fetter", "page": 374 }, { "name": "TESA-PLAN parallella optiska fetter", "page": 374 } ] }, "KÄNNARE MÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Kännare mätare", "page": 375 }, { "name": "HELIOS-PREISSER-känslans stamspolar", "page": 376 }, { "name": "Kännare mätare", "page": 376 } ] }, "MÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Pluggmätare", "page": 379 }, { "name": "Inställningsringar", "page": 384 }, { "name": "Koniska mätare", "page": 386 }, { "name": "Mätdorn", "page": 387 }, { "name": "Mätare för kilvägsdjup på schakt", "page": 387 }, { "name": "Gängplugg och ringmätare i satser", "page": 392 }, { "name": "Plugga mätare och inställningsringar i satser", "page": 392 }, { "name": "Gängkäftmätare", "page": 392 }, { "name": "Justerbara snäppmätare", "page": 393 }, { "name": "Munstycksmätare", "page": 395 }, { "name": "Koniska pluggmätare", "page": 395 }, { "name": "Munstycksmätare med vernier", "page": 395 }, { "name": "Platta pluggmätare", "page": 395 } ] }, "STIFTMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Stiftmätare i satser", "page": 380 }, { "name": "Stiftmätare", "page": 381 }, { "name": "Stiftmätare tillbehör", "page": 382 }, { "name": "Stiftmätare utan handtag i satser", "page": 382 } ] }, "PLUGGMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Pluggmätare", "page": 383 }, { "name": "Välj inställningsringar", "page": 383 } ] }, "MÄTARE /MÄTKILAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Borrmätare", "page": 394 }, { "name": "Mätkilar", "page": 394 }, { "name": "Vridbar borrslipningsmätare", "page": 394 } ] }, "VERKTYGSMÄTARE FÖR GÄNGSKÄRNING": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Mittenmätare", "page": 396 }, { "name": "Verktygsmätare för gängskärning", "page": 396 } ] }, "VINKEL- OCH RADIEMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Profil för form och radie", "page": 397 }, { "name": "Vinkelmätare", "page": 397 }, { "name": "Radiemätare", "page": 397 }, { "name": "Vinkelmätare uppsättning", "page": 397 } ] }, "SVETSMÄTARE OCH SKIVBROMSOK": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Sats med svetssömmätare", "page": 398 }, { "name": "Svetsfogsmätare", "page": 398 }, { "name": "Svetsförband", "page": 398 } ] }, "BORD / MÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Skruvhöjdsmätare", "page": 399 }, { "name": "Universalmätare för vinklar", "page": 399 }, { "name": "Gäng- och toleranstabeller", "page": 399 }, { "name": "Plattjockleksmätare", "page": 399 } ] }, "FÖRSTORINGSGLAS": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Toppstativ förstoringsglas 5x", "page": 401 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 22x", "page": 401 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 10x", "page": 401 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 15x", "page": 401 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 10x", "page": 401 }, { "name": "Maximal magnetisk förstoringsglas 5x", "page": 402 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 3x", "page": 402 }, { "name": "Peak eye förstoringsglas 3,3x ... 20x", "page": 402 }, { "name": "Topp telecentrisk förstoringsglas 7x", "page": 403 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 4x", "page": 403 }, { "name": "Förstoringsglas för toppzoom 8-16x och 10-20x", "page": 403 }, { "name": "Topp vikbar förstoringsglas 3x ... 9x", "page": 406 }, { "name": "Toppljus förstoringsglas 10x och 15x", "page": 406 }, { "name": "Maximal vikbar förstoringsglas 7x ... 20x", "page": 406 }, { "name": "Toppskalor ø 26 mm", "page": 407 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 7x", "page": 407 }, { "name": "Toppskalor ø 35 mm", "page": 408 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 10x", "page": 408 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 30x", "page": 409 }, { "name": "Maximal anastigmatisk skala förstoringsglas 4x och 7x", "page": 409 }, { "name": "Toppskala förstoringsglas 15x", "page": 410 }, { "name": "Toppstativ förstoringsglas 30x", "page": 410 }, { "name": "Förstoring på magnetstativ", "page": 411 }, { "name": "Peak fexible stativ förstoringsglas", "page": 411 }, { "name": "Topp ABC förstoringsglas 3-18x", "page": 411 }, { "name": "Topp förstoringsglas 2,5 - 5x", "page": 411 }, { "name": "Robust stativ förstoringsglas 5x med LED-belysning", "page": 415 }, { "name": "Skala förstoringsglas 10x med LED-belysning", "page": 415 }, { "name": "Förstoringsglas 2 - 20x med LED-belysning", "page": 416 }, { "name": "Förstoringsglas 2 - 6x med LED- och UV-belysning", "page": 416 }, { "name": "Vågar med styrt förstoringsglas", "page": 417 }, { "name": "Förstoringsglas för precisionsskala 6x ... 12x", "page": 417 } ] }, "TELESKOP / FÖRSTORINGSLAMPOR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Toppstativ förstoringsglas 8x", "page": 404 }, { "name": "Toppljus förstoringsglas 3,5x", "page": 404 }, { "name": "Monokulära toppteleskop", "page": 404 } ] }, "FÖRSTORINGSLAMPOR /PENNMIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Toppluckans förstoringsglas 2,2x ... 5,2x", "page": 405 }, { "name": "Maximal pennmikroskop 25x ... 100x", "page": 405 }, { "name": "Peak pennmikroskop med EIM 25x ... 100x", "page": 405 } ] }, "MIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Peak Stand mikroskop 20x ... 300x", "page": 412 }, { "name": "Peak individuella skalor", "page": 412 }, { "name": "Maximala individuella mål", "page": 413 }, { "name": "Toppstativmikroskop 20x ... 300x (fortsättning)", "page": 413 }, { "name": "Peak Stand mikroskop 25x ... 100x", "page": 414 } ] }, "GLASLINJALER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Toppglastrådar", "page": 418 }, { "name": "Glaslinjaler", "page": 418 }, { "name": "L", "page": 418 }, { "name": "= 50 ... 300 mm", "page": 418 } ] }, "ELEKTRONISKA VÅGAR MED FÖRSTORINGSLAMPOR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Förstoringslampor med självlysande belysning eller LED-belysning", "page": 419 }, { "name": "Elektroniska kolvågar för förstoringsglas", "page": 419 } ] }, "STEREOMIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Stereomikroskop SSM", "page": 420 }, { "name": "Stereomikroskop SSM-2", "page": 420 }, { "name": "Mikroskop för stereozoom SSM-3/5", "page": 421 }, { "name": "Mikroskop för stereozoom med hjälpobjektiv SSM-10/20", "page": 422 }, { "name": "Stereomikroskop med steglös zoom SSM-E", "page": 423 } ] }, "TILLBEHÖR TILL STEREOMIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "SSM stereomikroskop tillbehör", "page": 424 }, { "name": "SSM stereomikroskop tillbehör (fortsättning)", "page": 425 }, { "name": "SSM stereomikroskop tillbehör (fortsättning)", "page": 426 } ] }, "VIDEOMIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Dino-Lite USB-videomätmikroskop", "page": 427 }, { "name": "Dino-Lite USB-videomätmikroskop (fortsättning)", "page": 428 }, { "name": "Tillbehör till Dino-Lite mikroskop", "page": 429 } ] }, "ENDOSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Industriellt endoskop", "page": 430 } ] }, "PROFILPROJEKTORER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Mitutoyo profile projektorer PJ-Plus-serien", "page": 431 } ] }, "TILLBEHÖR TILL MIKROSKOP": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Kvalificerare för synfält", "page": 432 }, { "name": "Specialrengöring", "page": 432 }, { "name": "LED optisk FBER-belysning", "page": 432 }, { "name": "Optisk rengöringssats", "page": 432 } ] }, "GRADERADE LINJALER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Precisionslinjaler", "page": 434 }, { "name": "Precisionslinjaler", "page": 434 }, { "name": "Linjaler", "page": 435 }, { "name": "Träfodral för linjaler", "page": 435 }, { "name": "Linjaler", "page": 436 }, { "name": "Aluminiumlinjaler", "page": 436 }, { "name": "Aluminiumlinjaler", "page": 436 }, { "name": "Självhäftande linjaler", "page": 437 }, { "name": "Linjaler av rostfritt stål", "page": 437 }, { "name": "Linjaler av rostfritt stål", "page": 437 }, { "name": "Linjaler i rostfritt stål med L", "page": 438 }, { "name": "→", "page": 438 }, { "name": "R eller R", "page": 438 }, { "name": "→", "page": 438 }, { "name": "L-numrering", "page": 438 }, { "name": "Linjaler", "page": 439 } ] }, "SKALENHETER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digitala horisontella skalenheter", "page": 440 }, { "name": "Digitala vertikala skalenheter", "page": 440 }, { "name": "Mitutoyo digitala horisontella och vertikala skalenheter", "page": 441 } ] }, "OMKRETSBAND": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Schwenk inre omkrets band", "page": 442 }, { "name": "Omkretsband", "page": 442 }, { "name": "Schwenk-omkretsband för diametrar", "page": 443 }, { "name": "Schwenk-omkretsband", "page": 443 } ] }, "OMKRETSBAND / PRECISIONSBAND": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Omkretsband för diametrar", "page": 444 }, { "name": "Precisionsband", "page": 444 } ] }, "PRECISIONSBAND": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Precisionstejp med lång slaglängd", "page": 445 }, { "name": "Precisionsband med lång slaglängd", "page": 445 }, { "name": "Precisionsband", "page": 445 } ] }, "PRECISIONSBAND / AVSTÅNDSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital mätskiva", "page": 446 }, { "name": "Teleskopisk skala", "page": 446 }, { "name": "Digital mätband", "page": 446 } ] }, "AVSTÅNDSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Laseravståndsmätare", "page": 447 } ] }, "VERKTYG FÖR SKRIVNING": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Märkningsmätare", "page": 449 }, { "name": "Märkningsmätare", "page": 449 }, { "name": "Märkning av skivbromsok", "page": 450 }, { "name": "Märkningsmätare", "page": 450 }, { "name": "Digital markeringsmätare och vinkelrätare", "page": 450 }, { "name": "Ytmätare", "page": 455 }, { "name": "Universalinställningsinstrument", "page": 455 } ] }, "SCRIBERS / TRAMMELS": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Scriber", "page": 451 }, { "name": "Trammels", "page": 451 }, { "name": "Trammels", "page": 451 } ] }, "KOMPASSER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Fogkompasser", "page": 452 }, { "name": "Fjäderfogsskiljare", "page": 452 }, { "name": "Fjäderfogskompasser, invändiga", "page": 453 }, { "name": "Externa fjäderfogskompasser", "page": 453 }, { "name": "Fogkompasser", "page": 453 }, { "name": "Fogkompasser", "page": 453 } ] }, "CENTRERADE RUTOR /SKIVBROMSOKSKOMPASSER": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Centrera rutor", "page": 454 }, { "name": "Kaliperkompasser", "page": 454 } ] }, "HÖJD- OCH SKRIVMÅTT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digitala höjd- och skrivmått", "page": 457 }, { "name": "Absolut digital höjd och skrivmått", "page": 458 }, { "name": "Speciella digitala höjd- och skrivmått", "page": 459 }, { "name": "Digitala höjd- och skrivmått med indikatorklockhållare", "page": 459 }, { "name": "Digitala dubbla kolumner höjd och skrivmått", "page": 460 }, { "name": "Mitutoyo digitala höjd- och skrivmått", "page": 461 }, { "name": "Mitutoyo Absolute Digimatic höjdmätare", "page": 462 }, { "name": "Höjd- och skrivmått med urtavla och räknare", "page": 463 }, { "name": "Höjd- och skrivmått med urtavla", "page": 463 }, { "name": "Höjd- och skrivmått med förstoringsglas", "page": 464 }, { "name": "Höjd- och skrivmått", "page": 464 } ] }, "HÖJDMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TESA Micro-Hite/Micro-Hite M 350/600/900", "page": 465 }, { "name": "TESA Micro-Hite/Micro-Hite M 350/600/900 (fortsättning)", "page": 466 }, { "name": "Sonder och tillbehör TESA Micro-Hite / TESA-Hite", "page": 467 }, { "name": "TESA elektronisk sond", "page": 467 }, { "name": "TESA-Hite Magna / TESA-Hite 400/700", "page": 468 }, { "name": "Mitutoyo CNC-höjdmätare Linjär höjd LH-600 E/EG", "page": 469 }, { "name": "Mitutoyo LH-600 / QM-höjd tillbehör", "page": 470 }, { "name": "Mitutoyo Linear Height LH-600 E/EG (fortsättning)", "page": 470 }, { "name": "Mitutoyo höjdmätare QM-Höjd 350/600", "page": 471 } ] }, "HÖJDMÄTARE TILLBEHÖR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Granitplåtrengörare", "page": 472 }, { "name": "Digital vinkelrätare", "page": 472 }, { "name": "Granitytplatta med stativ för höjdmätare", "page": 472 } ] }, "HÅRDHETSPROVARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Bärbara hårdhetsprovare för Shore", "page": 474 }, { "name": "Mätstativ för Hildebrand Shore hårdhetsprovare", "page": 475 }, { "name": "Hildebrands bärbara hårdhetsprovare för Shore", "page": 475 }, { "name": "Bärbar digital hårdhetsprovare", "page": 476 }, { "name": "Bärbara hårdhetsprovare", "page": 476 }, { "name": "Bärbara digitala hårdhetsprovare", "page": 477 }, { "name": "Bärbara digitala hårdhetsprovare (fortsättning)", "page": 478 } ] }, "TJOCKLEKSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digital tjockleksmätare", "page": 479 }, { "name": "Digitala tjockleksmätare", "page": 480 }, { "name": "Digitala tjockleksmätare (fortsättning)", "page": 481 }, { "name": "Mätare för digital beläggningstjocklek", "page": 482 }, { "name": "Mätare för digital beläggningstjocklek", "page": 483 } ] }, "TERMOMETRAR": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Infraröda termometrar", "page": 484 }, { "name": "Digital termometer", "page": 485 }, { "name": "Digital termometer", "page": 485 } ] }, "Bluetooth": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital termohygrograf för permanent övervakning", "page": 486 } ] }, "THERMOHYGROMETER / TERMISK AVBILDARE": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Digital termohygrometer", "page": 487 }, { "name": "Digital termisk bildåtergivning", "page": 487 } ] }, "VARVTALSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital tachometers – contact, laser, laser/contact", "page": 488 } ] }, "VARVTALSMÄTARE / DYNAMOMETER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Varvräknare", "page": 489 }, { "name": "Töjningsmätare", "page": 489 }, { "name": "Vridmätare", "page": 489 } ] }, "TÖJNINGSMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Töjningsmätare", "page": 490 }, { "name": "Töjningsmätare", "page": 490 } ] }, "FJÄDERVÅGAR/ DYNAMOMETRAR": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Dynamometrar", "page": 491 }, { "name": "Digital fjädervåg", "page": 491 } ] }, "VIBRATIONSMÄTARE/ LJUDNIVÅMÄTARE": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Digital ljudnivåmätare", "page": 492 }, { "name": "Digital vibrationsprovare", "page": 492 } ] }, "REFRAKTOMETRAR /INSPEKTIONSINSTRUMENT": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Sonarskop", "page": 493 }, { "name": "Refraktometrar", "page": 493 }, { "name": "Teleskopspegel/magnet", "page": 493 } ] }, "INSTRUMENTGRÄNSSNITT/DISPLAY": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Fjärrinstrumentdisplay", "page": 495 } ] }, "MÄTINSTRUMENTGRÄNSSNITT": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Smartbox", "page": 496 }, { "name": "DiMag-omvandlare", "page": 497 }, { "name": "D/RS Instrumentbox", "page": 497 } ] }, "DATABEHANDLING": { "schutCategory": "Schut för precision", "subCategories": [ { "name": "Mitutoyo Digimatic USB-gränssnitt", "page": 498 }, { "name": "Mitutoyo databehandling", "page": 498 }, { "name": "Mitutoyo Digimatic SPC-skrivare", "page": 498 }, { "name": "Mitutoyo-gränssnitt", "page": 499 }, { "name": "Mitutoyo U-WAVE trådlöst kommunikationssystem", "page": 499 }, { "name": "Mitutoyo USB-ingångsverktyg direkt", "page": 499 }, { "name": "TESA DATABEHANDLING", "page": 500 }, { "name": "TESA Link Connector", "page": 500 } ] }, "DEMEET 3D CNC-MÄTMASKINER": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Utbildningsobjekt", "page": 509 }, { "name": "Arbetsbord DeMeet-220", "page": 509 }, { "name": "Kvalificerare för synfält", "page": 509 }, { "name": "Kvalifikationssfärer", "page": 509 }, { "name": "Fixtursystem", "page": 510 }, { "name": "DF-produktens fixtursystem", "page": 510 }, { "name": "Alufx fixtursystem", "page": 510 } ] }, "DF FIXTURSYSTEM": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "DF-produktens fixtursystem (fortsättning)", "page": 513 } ] }, "ALUFIX FIXTURSYSTEM": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "Alufx anslutningselement", "page": 517 }, { "name": "Alufx positionering och fxing av komponenter", "page": 518 }, { "name": "Alufx Fixinspect", "page": 519 }, { "name": "Alufx positionering och fxing komponenter (fortsättning)", "page": 519 } ] }, "SONDER OCH SONDSYSTEM": { "schutCategory": "Schut Geometrisk Metrologi", "subCategories": [ { "name": "TP20-sondsystem", "page": 521 }, { "name": "PH6 Fast sondhuvud", "page": 522 }, { "name": "Ändringsrack för MCR20-sondmodul", "page": 522 }, { "name": "Kvalifikationssfärer", "page": 522 }, { "name": "Sonder och tillbehör", "page": 523 }, { "name": "Sonder och tillbehör (fortsättning)", "page": 524 }, { "name": "Sonder och tillbehör (fortsättning)", "page": 525 }, { "name": "Sonder och tillbehör (fortsättning)", "page": 526 }, { "name": "Sonder och tillbehör (fortsättning)", "page": 527 } ] } }
<< Tillbaks till listning
Klicka på modellnumret i blått för att lägga i varukorgen! Du kan sedan ändra antal i varukorgen!
64-40225264-131100 6256 kr64-40202864-131101 6352 kr64-131113 %64-13111364-131108 2193 kr64-402028250 x 250 x 50 1364-40200064-40202064-40204064-402250400 x 250 x 50 202002 kr%64-402020%64-40200064-40200164-40202164-40204164-402251400 x 400 x 70 413206 kr%64-402021%64-40200164-40200264-40202264-40204264-402252630 x 400 x 70 654230 kr3670 kr%64-40200264-40200364-40202364-40204364-402253630 x 630 x 80 1087221 kr6256 kr%64-40200364-40200464-40202464-40204464-402254800 x 500 x 100 1369700 kr8401 kr%64-40200464-40200564-40202564-40204564-402255900 x 600 x 100 1889414 kr8294 kr7925 kr64-40200664-40202664-40204664-4022561000 x 630 x 100 22313454 kr11857 kr%64-40200664-40200764-40202764-40204764-4022571000 x 630 x 150 31715897 kr14097 kr%64-40200764-40200864-40202864-40204864-4022571000 x 1000 x 100 34216862 kr%64-40200814681 kr64-40200964-40202964-40204964-4022581000 x 1000 x 150 504%64-40204918280 kr%64-40200964-40201064-40203064-40205064-4022581200 x 800 x 120 39424787 kr21486 kr20532 kr64-40201164-40203164-40205164-4022591200 x 800 x 150 46724787 kr20687 kr19734 kr64-40201264-40203264-40205264-4022591500 x 1000 x 150 75025621 kr21581 kr20640 kr64-40201364-40203364-40205364-4022601500 x 1000 x 200 97138967 kr%64-40203332413 kr64-40201464-40203464-40205464-4022602000 x 1000 x 200 129540517 kr35392 kr33724 kr64-40201564-40203564-40205564-4022612000 x 1000 x 250 160075313 kr64350 kr61490 kr64-40201664-40203664-40205664-402261%64-402056%64-40203676862 krLeverans ex Groningen, NederländernaMått Vikt1lxwxhmm kgNoggrannhet enligtDin 876/1Artikelnummer Pris SEKNoggrannhet enligtDin 876/0Artikelnummer Pris SEKNoggrannhet enligtDin 876/00Artikelnummer Pris SEKTäckkåpa2Artikelnummer Pris SEK1Vikt inklusive träemballage.2Kåpornas mått är lika med ytplattans längd och bredd, alla kåpor har ett djup på 50 mm.Ytplåtar av granitSvart granitytplåt enligt din 876 specifikationer. Storlekarna varierar från 250 x 250 mm till2000 x 1000 mm.x=""Leverans med besiktningsprotokoll.x=""Rakfasade kanter.x=""Överdrag (syntetiskt läder) finns som tillval.x=""Ytplåtstativ finns som tillval(see “surface plate accessories” elsewhere in denna katalog).x=""Vikt inklusive trätransportförpackningar.YTPLÅTARSchut för precision288© 2022, Schut Geometrische Meettechniek bvMätinstrument och system 2021/2022C06.217.EN.20220803